Na spletni strani Ljudske univerze Krško uporabljamo piškotke.

S pomočjo piškotkov izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več

Se strinjam

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vašo napravo, da lahko spletna stran omogoči dodatne možnosti, ki bi bile drugače nemogoče. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika. Shranjevanje in uporabo le teh lahko onemogočite ali omejite.

Za podroben opis uporabe piškotkov kliknetu tukaj.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Na Ljudski univerzi Krško organiziramo usposabljanje in priprave na postopek preverjanja in potrjevanja znanja za:

 •   NPK Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu;
 •   NPK Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu;
 •   NPK Knjigovodja/knjigovodkinja;                                                                                                                                                
 •   NPK Maser/maserka in NPK Refleksoterapevt/refleksoterapevtka.

INFORMACIJE: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu

 • Program je namenjen tistim, ki bi se želeli usposobiti za izvajanje socialno varstvene pomoči na domu. Usposabljanje je obvezno za pridobitev certifikata NPK.

Vpisni pogoji so:

 • starost najmanj 23 let;
 • končana najmanj osnovna šola;
 • vasj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih odraslih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje).

Trajanje usposabljanja: 120 ur (teoretični del 60 ur, praktični del 60 ur).

Začetek usposabljanja: 1. 9. 2016

Vsebina usposabljanja:

 • socilno oskrbovanje na domu;
 • socialno varstvo;
 • komunikacija in poklicna etika;
 • osebna oskrba;
 • gospodinjska pomoč;
 • prva pomoč;
 • praktično delo.

Samostojno delo udeležencev: priprava osebne mape oz. portfolija.

Usposabljanje poteka na Ljudski univerzi Krško, v Domu starejših občanov Krško in na centru za socialno delo Krško.

Preverjanje in potrjevanje znanja NPK (izpit) se opravlja pri pooblaščenih organizacijah.

Izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo:

 • izpolnjene vpisne pogoje za program usposabljanja;
 • potrjeno zbirno mapo (portfolijo).
Na Ljudski univerzi Krško deluje tudi Svetovalno središče Posavje, ki nudi kandidatom informiranje, svetovanje in strokovno pomoč pri izobraževanju.
 
Usposabljanje se sofinancira iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za zaposlovanje. Izvedba v septembru 2016 je za kandidate, ki jih v usposabljanje napoti Zavod za zaposlovanje, OS Sevnica, brezplačna.
 
INFORMACIJE: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu

Program je namnejen vsem, ki se želite strokovno usposobiti za varovanje predšolskih otrok na domu. Legalno lahko opravljate varstvo predšolskih otrok na domu, če se vpišete v register, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za vpis v register se zahteva pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije.

Vpisni pogoji:

 • srednja ali srednja strokovna izobrazba;
 • vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd., tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok.

Trajanje: 104 ure

Začetek usposabljanja: 1. 9. 2016

Vsebina programa usposabljanja:

 • varovanje zdravja otroka in upoštevanje varnostnih ukrepov;
 • zagotavljanje varnega, spodbudnega in privlačnega okolja za otroka;
 • ustrezno hranjenje otroka;
 • ustrezno oblačenje, previjanje in umivanje otroka, toaletni trening in navajanje na osebno higieno;
 • ukrepanje ob pojavih bolezenskih znakov in nepričakovanih situacijah;
 • varovanje otroka pred zlorabami;
 • spodbujanje otrokovega spoznavnega, socio-emotivnega in gibalnega razvoja;
 • nega in varstvo otrok s posebnimi potrebami ter podpora pri osebnem razvoju;
 • komunikacija in sodelovanje s starši oz. otrokovo družino.

Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju znanja:

- izpolnjevati morajo vpisne pogoje za usposabljanje;

- izdelati zbirno mapo (predstavitev kandidata, portfolijo);

- izdelati seminarsko nalogo.

Na Ljudski univerzi Krško nudimo usposabljanje za pridobitev NPK Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu. Preverjanje in potrjevanje poteka pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Izpit poteka pri drugih pooblaščenih organizacijah. Predvideva pripravo in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

Svetovalno središče Posavje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško, nudi kandidatom informiranje in obveščanje ter svetovanje pri izobraževanju.

Usposabljanje se sofinancira iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za zaposlovanje. Izvedba v septembru 2016 je za kandidatje, ki jih v usposabljanje napoti Zavod za zaposlovanje, OS Sevnica, brezplačna.

INFORMACIJE: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Knjigovodja/knjigovodkinja

Program je namenjen vsem, ki želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo in delati v knjigovodstvu samostojna knjigovodska dela.

Vsebina usposabljanja:

 • knjiženja poslovnih dogodkov;
 • obračun proizvodnje in trgovinskega blaga;
 • knjigovodstvo plač, obračunavanje plač;
 • stroškovno knjigovodstvo;
 • poznavanje računalniškega programa za obračunalvanje plač;
 • davek od osebnih prejemkov in ostali prispevki;
 • davek od dohodkov pravnih oseb;
 • knjigovodstvo podprto z računalniškim programom za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb;
 • zakonski predpisi in davki.

Usposabljanje bo potekalo na Ljudski univerzi Krško in na Šolskem centru Krško-Sevnica trikrat tedensko po 4 šolske ure.

Preverjanje in potrjevanje znanja  se opravlja pri pooblaščenih organizacijah. 

Pogoji pristop k preverjanju znanja so:

 • najmanj srednja poklicna izobrazba;
 • izdelana zbirna mapa (predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev).

Svetovalno središče Posavje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško, nudi kandidatom informiranje in obveščanje ter svetovanje pri izobraževanju.

Usposabljanje se sofinancira iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za zaposlovanje. Izvedba v septembru 2016 je za kandidate, ki jih v usposabljanje napoti Zavod za zaposlovanje, OS Sevnica, brezplačna.

INFORMACIJE: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

MASER/MASERKA

Program je primeren za kandidate z izobrazbo zdravstvene smeri. Namenjen pa je tudi ostalim, ki jih to delo veseli.

Cilji:

 • usposobiti kandidate za samostojno izvajanje storitev masaže;
 • pripraviti kandidate za postopek preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije MASER/MASERKA.

Vsebina programa:

 • izbrane vsebine anatomije in fizioterapije;
 • izbrane vsebine prve pomoči;
 • izbrane vsebine komunikacije;
 • pravila in izvajanje higiene;
 • priprava za izvajanje masaže;
 • tehnike masaže;
 • kakovost storitev;
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.

V programu se boste naučili:

 • načrtovanja, priprave in kontrole lastnega dela;
 • racionalne rabe materialov in časa;
 • komunikacije s sodelavci in strankami;
 • priprave prostora, pripomočkov in strank za masažo;
 • izvedbe masaže z uporabo različnih tehnik telesne masaže. 

Osnovne metode dela:

 • krajša predavanja;
 • razprava;
 • prikaz, demonstracija;
 • samostojno delo;
 • igranje vlog;
 • skupinsko delo;
 • komunikacijski trening.

Trajanje izobraževanja: 120 ur.

Velikost skupine: 10 udeležencev.

Cena usposabljanja: 846,00 EUR, možnost plačila na obroke.

Program se izvaja, če je 12 udeležencev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 IMG 1606 Maserji Small Mobile

 

REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA

 Program je primeren za kandidate z izobrazbo zdravstvene smeri. Namenjen pa je tudi ostalim, ki jih to delo veseli.

Cilji:

 • usposobiti kandidate za samostojno izvajanje refleksnoconske masaže;
 • pripraviti kandidate za postopek preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije REFLEKSOTERAPEVT/ REFLEKSOTERAPEVTKA.

Vsebina programa:

 • izbrane vsebine anatomije;
 • izbrane vsebine zdravstvene vzgoje;
 • izbrane vsebine kontaktne kulture;
 • pravila in izvajanje higiene;
 • priprava za izvajanje refleksnoconske masaže stopal in dlani;
 • izvajanje refleksnoconske masaže stopal in dlani;
 • kakovost storitve;
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.

V programu se boste naučili:

 • načrtovanja, priprave in kontrole lastnega dela;
 • racionalne rabe materialov in časa;
 • komunikacije s sodelavci in strankami;
 • priprave prostora, pripomočkov in strank za masažo;
 • izvedbe refleksnoconske masaže podplatov in dlani.

Osnovne metode dela:

 • krajša predavanja;
 • razprava;
 • prikaz, demonstracija;
 • samostojno delo;
 • igranje vlog;
 • skupinsko delo;
 • komunikacijski trening.

Trajanje izobraževanja: 70 ur.

Velikost skupine: do 12 udeležencev.

Cena: 570,00 EUR, možnost plačila na obroke.

Program se izvaja, če je 12 udeležencev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.